Tack för att du vill hjälpa andra genom att ge din feedback!


Syftet med En bra starts enkät är:

1) Att ge information till de som väntar barn och vill veta mer om förlossningsvården i sin närhet, och sina alternativ.

2) Att ge feedback och inspiration till sjukhusen om vad som kan förbättras, och vad som fungerar bra. 
 
3) Att låta dina erfarenheter och upplevelser vid förlossningen bidra till en ökad "konsumentmakt", att göra tydligt hur förlossningsvården ännu mer ska kunna motsvara de födandes behov och önskemål. 
 
Vi kommer att lägga ut svaren på enbrastart.se, så att alla får tillgång till resultaten. 
Alla svarande är självklart anonyma. Du svarar bara på vilket år du födde på det aktuella sjukhuset, just för att du inte ska kunna identifieras. 

VIKTIGT! Du får inte nämna namn på någon enskild person i personalen. I så fall publiceras inte ditt svar. Vi vill få en bedömning av vården, men inte av enskilda inom den.

Dina erfarenheter är värdefulla. Tillsammans kan vi samla våra röster för att förbättra för alla.  
 
NU - dags för din feedback!  ( Om detta inte är regionen där du födde, hitta rätt region här! )

Question Title

* 1. Jag födde på:

Question Title

* 2. När födde du? Ange år

T