Ansökan till Scenkonstdagar barn och unga 11-12 april 2018

Här ansöker du att få visa ett utdrag ur din produktion på Scenkonstdagar barn och unga på Högskolan för scen och musik i Göteborg den 12-13 mars 2019. 
 

 
Regler för presentationen av din produktion på Scenkonstdagarna:
  • Utdraget som visas ska vara max 10 minuter långt.
  • Produktionen får inte tidigare ha turnerat i nämnvärd omfattning i Västra Götaland.
  • Inga muntliga presentationer.
  • Samtliga som medverkar på scen i produktionen ska vara på plats när utdraget visas på Scenkonstdagarna. 

Gör så här:
  • Fyll i detta formulär.
  • Komplettera med efterfrågad information (se nedan) som e-postas (eller postas om det är ett USB-minne) till en av kontaktpersonerna.  
  • Observera att enbart kompletta ansökningar behandlas. 
 
Av tekniska skäl går det bara att göra en anmälan per grupp i det här formuläret. Vill du anmäla fler produktioner? Kontakta ansvarig konsulent/producent

Material som ska lämnas till Kultur i Väst
Det är obligatoriskt att skicka (ansökan beaktas inte om inte allt material är inskickat):
  • En länk till en HEL avfilmad produktion (EJ TRAILER) på Vimeo eller YouTube. Filmen behöver inte vara gjord av en professionell filmare, vi bedömer produktionen och inte filmens kvalitet. Kom ihåg att skriva ev. lösenord för att se filmen.
  • Teknisk specifikation/raider för det utdrag som presenteras under Scenkonstdagarna (ev. instrument, behov av ljud. Obs! Fast scenljus.)
  • Stage plot för det utdrag som presenteras under Scenkonstdagarna (skiss på hur ev. rekvisita och/eller instrument ska stå på scenen) 
Observera att enbart kompletta ansökningar behandlas.

Skicka inte filmer via WeTranser eller liknande tjänster där länken är tidsbegränsad.

Tänk på det här!

Under Scenkonstdagarna är det mycket begränsat med utrymme bakom och kring scenen för rekvisita och scenografi. Vi ber er begränsa detta så mycket som möjligt. Varje produktion har totalt 10 minuter på scenen. Det är tråkigt om er tid går åt till scenarbete istället för spel. Tänk på att vatten, skum, glitter/konfetti och dylikt inte får förekomma då det tar för mycket tid att ta bort inför nästa akt. Det kommer att finnas backline tillgängligt vid behov på musikscenen.

 
Sista ansökningsdag
1 februari 2019. 

Kontaktpersoner och mottagare av material


Dans och cirkus/nycirkus
Kristina Andersson
kristina.andersson@kulturivast.se
 
Teater
Lotta Eldh
lotta.eldh@kulturivast.se

Musik 
Helena Rung
helena.rung@kulturivast.se
 
Postadress
Kultur i Väst
Regionens hus
405 44 Göteborg

 

T