Question Title

* 1. Har du fått information av oss som du kommer ha nytta av när du gör ditt gymnasieval?

Question Title

* 2. Kommer du besöka Gymnasiemässan 2017?

Question Title

* 3. Om du svarat ja på föregående fråga. Vem åker du till mässan med?

Question Title

* 4. Har du bestämt dig för vilken skola du ska söka i första hand?

Question Title

* 5. I vilken kommun ligger den skola du tänkt söka?

Question Title

* 6. Om du valt en annan kommun än Sigtuna, varför har du gjort det?

T