Frågor inför din Boudoir fotografering 2024

Det här frågeformuläret tar ca tio minuter att svara på och hjälper mig att designa din Boudoir fotografering så den förhoppningsvis överträffar alla dina förväntningar och där vi får precis de fantastiska bilder du drömmer om!

Ju tydligare och utförligare du svarar på frågorna desto bättre!
Naturligtvis är dina svar helt konfidentiella och jag kommer aldrig visa dem för någon annan, utan det är enbart för att jag ska kunna planera så bra som möjligt!

Kommer du på fler saker du vill berätta eller har frågor är det självklart bara att höra av dig!

Jenny

Question Title

Bild

Question Title

* 1. Info:

Question Title

* 2. Vilket av mina olika paket för Boudoirfotografering har du bokat?

Question Title

* 3. Vad är syftet med den här Boudoirfotograferingen?

Question Title

* 4. Hos mig kan man göra sin boudoir fotografering på olika ställen, både i min studio och även utomhus. Oftast brukar vi vara i studion största delen av året, men på sommaren när det är så härligt utomhus så kan vi också vara ute vid en vacker plats. Vart skulle du vilja fotograferas?

Här kan du också markera om du är intresserad av något av tillvalen. Den kostnaden tillkommer i så fall utöver kostnaden för din fotografering.

Question Title

* 5. Vilken nivå känner du dig mest bekväm med?

Question Title

* 6. Får jag visa dina bilder på exempelvis min hemsida, Instagram etc?

Question Title

* 7. Jag vill veta lite mer om dig, exempelvis vill jag veta vad du har för storlek så jag kan erbjuda fina kimonos och annat att låna ut i rätt storlek.

Question Title

* 8. Vilken stil gillar du mest? Kryssa i alla du gillar!

Question Title

* 9. Vad gillar/ogillar du bäst med dig själv?

T