Genom en lagändring kommer kommunerna i Sverige ta över förpackningsinsamlingen. I Sollentuna kommer SEOM ansvara för uppdraget.

Ni som har kärl för förpackningar av papper (inklusive wellpapp), plast, metall, färgat glas och ofärgat glas måste svara på frågorna nedan för att ni fortsatt ska kunna få era förpackningsbehållare tömda. Svaret behöver vara oss tillhanda senast söndag den 5 juni 2023.


För att vi ska kunna ta över insamlingen av förpackningar är det också nödvändigt att vi har rådighet över kärlen i framtiden. Vi behöver därför ett godkännande på detta från er förening i den sista frågan.

Även om ni inte har insamling av förpackningar idag är det viktigt att ni besvarar enkäten så att vi får den informationen.

Mer information om kartläggningen hittar ni här.

Question Title

* 1. Kontaktinformation

Question Title

* 2. Har ni separat utsortering av förpackningar i er förening? Om ni svarar nej behöver ni inte svara på resterande frågor.

Question Title

* 3. Har ni insamling på en eller flera adresser?

Question Title

* 4. Adress till platsen där ni har förpackningskärl (om ni har förpackningskärl på flera adresser är det viktigt att ni skriver alla dessa)

Question Title

* 5. Antal hushåll och verksamheter i föreningen (verksamheter ska bara anges om denna/dessa lägger avfallet i samma behållare som hushållen)

Question Title

* 7. Vilken entreprenör tömmer era förpackningsbehållare? (Titta på fakturor om ni är osäkra)

Question Title

* 8. I och med att SEOM får ansvaret för insamling av förpackningar behöver vi ha rådighet över förpackningskärlen för att på sikt registrera dessa i vårt system. Kärlen behöver därmed överlåtas till SEOM i de fall ni äger kärlen. Om ni hyr kommer vi föra en dialog med den entreprenör ni hyr kärlen ifrån.

T