Produktmedvetenhet

Question Title

* 1. Är du den huvudsakliga beslutsfattaren i ditt hushåll när det gäller inköp av denna produktkategori?

Question Title

* 2. Hur hör du vanligtvis talas om varumärken inom denna produktkategori? (Välj alla som stämmer.)

Question Title

* 3. Vilket eller vilka av dessa varumärken känner du till? (Välj alla som stämmer.)

T