För patienter som har genomgått bariatrisk kirurgi

Riksförbundet HOBS genomför en enkätundersökning för att kartlägga hur patienter och deras anhöriga upplever förhållandet till alkohol efter bariatrisk kirurgi, till exempel gastric bypass eller gastric sleeve. Vi får ofta samtal till vår stödchatt och stödtelefon som handlar om problem med alkohol efter operation, till exempel att man dricker mer än tidigare och är orolig för det. Det finns inte mycket forskning på detta. Vi vill undersöka hur det ligger till och om detta är något som HOBS bör arbeta med.

Den här enkäten riktar sig till dig som själv har genomgått en operation. Om du är anhörig till en person som blivit opererad får du gärna svara på den här enkäten.

Syftet med enkäten är att kartlägga i vilken utsträckning patienter upplever problem med sin alkoholkonsumtion och vilka behov som finns. Detta kan sedan utgöra grund för ett projekt som fokuserar på förhållandet till alkohol efter en obesitasoperation.

Ditt svar är helt anonymt. Svaret kan komma att presenteras i sociala medier, rapporter, på webbsidor, i forskning och i andra sammanhang.

Question Title

* 1. När genomgick du din operation?

Question Title

* 2. Upplever du att du dricker mer alkohol sedan du opererades?

Question Title

* 3. Upplever du att du dricker alkohol oftare sedan du opererades?

Question Title

* 4. Upplever du att du känner ett större sug efter alkohol än du gjorde före operationen, till exempel att du vill dricka oftare eller en större mängd?

Question Title

* 5. Är du orolig för din alkoholkonsumtion?

Question Title

* 6. Vet du vart du kan vända dig för att få stöd och hjälp med ditt förhållande till alkohol?

Question Title

* 7. Vi på HOBS undersöker möjligheten att starta ett projekt om alkoholkonsumtion efter bariatrisk kirurgi. Finns det något du vill tillägga som du vill att vi tar med oss?

T