Question Title

* 1. Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera den här produkten till en vän eller kollega?

Inte alls sannolikt
Oerhört sannolikt

Question Title

* 2. I dina egna ord, vad gillar du mest med den här nya produkten?

Question Title

* 3. I dina egna ord, vad skulle du helst vilja förbättra i den här nya produkten?

Question Title

* 4. Vilka ändringar skulle mest förbättra konkurrerande produkter som för närvarande är tillgängliga från andra företag?

Question Title

* 5. Vilka av följande är skäl till att du kan tänka dig att köpa den här produkten? Välj alla som stämmer.

Question Title

* 6. Vilka av följande är skäl till att du kanske inte köper den här produkten? Välj alla som stämmer.

Question Title

* 7. Om den här produkten var tillgänglig idag, hur sannolikt är det att du skulle köpa den istället för konkurrerande produkter som för närvarande är tillgängliga från andra företag?

Question Title

* 8. Vad är ditt kön?

Question Title

* 9. Hur gammal är du?

Question Title

* 10. Hur mycket pengar tjänade alla medlemmar i ditt hushåll totalt förra året?

T