Question Title

* 1. Information

  18-25 26-30 31-35 36-40 40-50 51+
Hur gammal är du?

Question Title

* 2. Trender och personlighet

  Inte alls viktigt Ganska viktigt Viktigt Väldigt viktigt Min högsta prioritet Vet ej
Hur viktigt är det för dig med trender när det kommer till ditt bröllop?
Hur viktig är den personliga touchen på ditt bröllop?

Question Title

* 3. Vilken del av bröllopsplaneringen anser du tar mest tid och energi?

Question Title

* 4. Vilken del av bröllopsplaneringen är viktig för dig att ta hand om själv?

Question Title

* 5. Vilken del av ditt bröllop kan du tänka dig att lägga mest pengar på?

Question Title

* 6. Var letar du inspiration till ditt bröllop?

Question Title

* 7. Vilken är den viktigaste egenskapen hos en bröllopskoordinator?

Question Title

* 8. Av vilken i anledning skulle du anlita en bröllopskoordinator?

Question Title

* 9. Kontakt

  Varje dag En gång i veckan Varannan vecka En gång i månaden En gång i kvartalet Endast i början av planeringen Vet ej
Hur ofta vill du ha kontakt med din bröllopskoordinator?

Question Title

* 10. Kostnad

  <5000 SEK 5001 - 10 000 SEK 10 001 - 20 000 SEK 20 001 - 30 000 SEK 30 001 - 50 000 SEK
Vad tycker du att den total koordinering för bröllopet är värd?

T