Question Title

* 1. Jag är nöjd med kulturen på min arbetsplats.

Question Title

* 2. Min organisation har en säker arbetsmiljö.

Question Title

* 3. Jag är nöjd med min jobbsäkerhet överlag.

Question Title

* 4. Min organisations finansiella situation är stabil.

Question Title

* 5. Jag förstår hur mitt arbete påverkar organisationens affärsmål.

Question Title

* 6. Min organisations arbete har en positiv inverkan på människors liv.

Question Title

* 7. Min organisation verkar på ett socialt ansvarsfullt sätt.

Question Title

* 8. Min organisation är engagerad i mångfald och inkludering.

Question Title

* 9. På vilken avdelning arbetar du?

Question Title

* 10. Vilket av följande beskriver bäst din nuvarande position i företagshierarkin?

T