Question Title

* 1. Hur skickliga är medlemmarna i ditt team på sina jobb?

Question Title

* 2. Hur professionellt uppför sig medlemmarna i ditt team?

Question Title

* 3. Hur ärliga är medlemmarna i ditt team med varandra?

Question Title

* 4. Hur väl delar medlemmar i ditt team ansvar för uppgifter med varandra?

Question Title

* 5. Hur väl samarbetar din chef med kunder?

Question Title

* 6. Hur effektivt hålls teammöten?

Question Title

* 7. Hur rättvist delar medlemmarna i ditt team ansvaret för uppgifter med varandra?

Question Title

* 8. Hur hårt arbetar din chef?

Question Title

* 9. Hur ofta når ditt team sina deadlines?

Question Title

* 10. Hur artiga är medlemmar i ditt team mot varandra?

Question Title

* 11. Hur väl kan din chef hantera kritik?

Question Title

* 12. Hur snabbt kan ditt team anpassa sig efter nya prioriteringar?

Question Title

* 13. Hur snabbt kan ditt team agera efter att ha fattat beslut?

Question Title

* 14. Borde ditt team vara större än det är, mindre än det är, eller är det ungefär lagom stort?

T