Question Title

* 1. Vilken är din könsidentitet?

Question Title

* 2. Identifierar du dig som transsexuell (eller annan identitet av typen icke cis-sexuell)?

Question Title

* 3. Vad är din sexuella läggning?

Question Title

* 4. Vilken är din etniska bakgrund? (Välj alla som stämmer.)

Question Title

* 5. Har du ett funktionshinder?

Question Title

* 6. Hur gammal är du?

Question Title

* 7. Är svenska ditt modersmål?

Question Title

* 8. Vilket eller vilka språk talas i ditt hem?

Question Title

* 9. Tillhör du någon av följande religioner? (Välj alla som stämmer.)

Question Title

* 10. Är du förälder eller vårdare av barn?

Question Title

* 11. Är du vårdare av vuxna?

Question Title

* 12. Anser du att du är första generationens studerande på universitet eller högskola?

Question Title

* 13. Har du någonsin tjänstgjort aktivt i det militära?

Question Title

* 14. Arbetar du inom vetenskap, teknologi, ingenjörskap eller matematik (STEM)?

T