Bakgrundsdata.

I denna enkät vill vi kartlägga vilka hinder vi upplever för att lyckas så bra som möjligt med vår egenvård;  andningsgymnastiken, den fysiska aktiviteten och kosten. Vi vill också kartlägga hur vi löser dessa problem och vad som fungerar bra.

Svara så uppriktigt som möjligt och utgå från hur det har varit det senaste året generellt.

All information som du uppger är helt anonym!

T