Question Title

* 1. Hur trygg känner du dig med att ge dina synpunkter till din chef?

Question Title

* 2. Skulle du vilja interagera med din chef mer, mindre eller ungefär lika mycket som du gör nu?

Question Title

* 3. Hur tydligt förklarar din chef företagets affärsplaner?

Question Title

* 4. När beslut eller mål ändras, hur ofta förklarar din chef för dig varför detta har skett?

Question Title

* 5. Hur realistiska är din chefs förväntningar?

Question Title

* 6. Hur effektivt använder din chef företagets resurser?

Question Title

* 7. Hur väl hanterar din chef medarbetarproblem?

Question Title

* 8. Hur angelägen är din chef om att göra företaget en bekvämare plats att arbeta på?

Question Title

* 9. Hur väl överensstämmer din chefs prioriteter med företagets mål?

T