Introduktion

Tack för din hjälp! Du deltar anonymt i denna undersökning. Syftet är att förstå lantbrukares och lantbruksstudenters inställning till betesdrift för att kunna skapa skräddarsytt utbildningsmaterial.

Undersökningen är en del av forskning och utbildning inom det europeiska projektet Grazing4AgroEcology. Kontaktperson för undersökningen är Agnes van den Pol (a.van.den.pol@aeres.nl).

Question Title

* Jag godkänner följande sekretessmeddelande och vill delta i denna undersökning:

Uppgifter från denna undersökning kommer att hållas konfidentiella och anonyma samt lagras säkert på en lösenordsskyddad enhet. Ditt deltagande är frivilligt. Resultaten kommer endast att publiceras i sammanställd form.

T