Är du generellt sett nöjd med din erfarenhet av vår penninginsamling, varken nöjd eller missnöjd eller missnöjd?

Question Title

* 1. Är du generellt sett nöjd med din erfarenhet av vår penninginsamling, varken nöjd eller missnöjd eller missnöjd?

Hur tydligt förklarade vår organisation hur ditt bidrag kommer att användas?

Question Title

* 2. Hur tydligt förklarade vår organisation hur ditt bidrag kommer att användas?

Hur tydligt förklarade vår organisation sina målsättningar med penninginsamlingen?

Question Title

* 3. Hur tydligt förklarade vår organisation sina målsättningar med penninginsamlingen?

Hur sannolikt är det att du deltar i vår penninginsamling nästa år?

Question Title

* 4. Hur sannolikt är det att du deltar i vår penninginsamling nästa år?

Var kostnaden för deltagandet i vår penninginsamling för hög, för låg eller ungefär lagom?

Question Title

* 5. Var kostnaden för deltagandet i vår penninginsamling för hög, för låg eller ungefär lagom?

Hur ofta skickar du en donation per e-post till en välgörenhets- eller ideell organisation?

Question Title

* 6. Hur ofta skickar du en donation per e-post till en välgörenhets- eller ideell organisation?

Hur sannolikt är det att du donerar igen till den välgörenhetsorganisation eller ideella organisation som du donerar mest pengar till?

Question Title

* 7. Hur sannolikt är det att du donerar igen till den välgörenhetsorganisation eller ideella organisation som du donerar mest pengar till?

Hur sannolikt är det att du donerar igen till den välgörenhetsorganisation eller ideella organisation som du senast donerade till?

Question Title

* 8. Hur sannolikt är det att du donerar igen till den välgörenhetsorganisation eller ideella organisation som du senast donerade till?

Hur sannolikt är det att du kommer att donera pengar till en välgörenhets- eller ideell organisation under de följande 12 månaderna?

Question Title

* 9. Hur sannolikt är det att du kommer att donera pengar till en välgörenhets- eller ideell organisation under de följande 12 månaderna?

Ungefär hur många gånger har du donerat ett begagnat fordon till en välgörenhets- eller ideell organisation under de senaste 12 månaderna?

Question Title

* 10. Ungefär hur många gånger har du donerat ett begagnat fordon till en välgörenhets- eller ideell organisation under de senaste 12 månaderna?

Hur väl tror du att de flesta välgörenhets- eller ideella organisationer förvaltas?

Question Title

* 11. Hur väl tror du att de flesta välgörenhets- eller ideella organisationer förvaltas?

Hur stor skillnad tror du att dina donationer till välgörenhets- eller ideella organisationer gör?

Question Title

* 12. Hur stor skillnad tror du att dina donationer till välgörenhets- eller ideella organisationer gör?

Har du några andra kommentarer, frågor eller problem som du vill ta upp?

Question Title

* 13. Har du några andra kommentarer, frågor eller problem som du vill ta upp?

T