Nomineringsformulär

Genom styrelsens specialpris vill vi komplettera vårt befintliga pris Hållbart Ledarskap med att inkludera fler delar av näringslivet. Vi vill på detta sätt visa på goda och konkreta exempel från näringslivet som visar vägen mot de globala målen och som kan inspirera andra.

Mottagare av priset kan till exempel vara ett branschinitiativ, ett projekt, ett samarbete, en affärsmodell, en organisation eller något helt annat. Dock inte en person.

Kriterier:
- Det ska finnas en tydlig koppling till hållbarhet i näringslivet
- Det ska avse något som helt eller delvis är implementerat i praktiken, dvs. inte bara en skrivbordsprodukt

Vi behöver din nomering senast 31 augusti kl 12. Styrelsen går sedan igenom alla nomineringar och utser en vinnare. Styrelsen är dock inte bunden att välja en vinnare bland alla nomineringar, utan har också möjlighet att välja en helt annan vinnare som styrelsen skulle vilja uppmärksamma. Nomineringarna ska därför ses som förslag till styrelsen. Vinnaren kommer att koras på Nätverkets stora Hållbarhetsdag den 17 oktober 2023.

Fyll i så mycket du kan och vet om den eller det som du vill nominera. Ju mer konkret information du kan ge, desto bättre bedömning kan vi göra.

Question Title

* 1. Dina kontaktuppgifter:

Question Title

* 2. Vad vill du nominera?

Question Title

* 3. Ange namn eller rubrik på det som du vill nominera:

Question Title

* 4. Kontaktuppgifter till det som du vill nominera (fyll i det du vet):

Question Title

* 5. Beskriv det som du nominerar och vilken hållbarhetsprestation som det har åstadkommit (max 200 ord):

Question Title

* 6. Motivera varför du tycker att det är en värdig vinnare (max 200 ord):

Question Title

* 7. Övriga kommentarer:

Skicka in din nominering genom att klicka på "Klar". Vi går igenom alla nomineringar efter sommaren 2023 när nomineringstiden är slut. Tack för din nominering!

Med vänliga hälsningar,
Nätverket för Hållbart Näringslivs Kansli

T