Välkommen till Avd 34:s enkät om skiftgången under sommaren.

I den här enkäten vill vi undersöka intresset för att förändra sommarschemat för skiftgående personal.
Den här enkäten är INTE på något sätt beslutande UTAN bara en intressekoll om det överhuvudtaget är något vi ska jobba vidare med.
 
Det finns 4 st olika förslag, varav ett är det nuvarande.

Exemplen ni kommer att få se är baserade på årets schema så tänk på att inte bara se på hur just ert skift jobbar det här året utan se på helheten för alla skiften.
 
I alla exemplen så gäller följande:
Stor bokstav = 12 h    liten bokstav= 8 h

Vid frågor - kontakta någon av nedanstående:
 
Linda Bengtsson
Malin Abrahamsson
Anneli Johansson
Andreas Olsson
Mikael Lundberg
Lasse Olsson
 
 
 För att se förslagen i förstorat format, excel,
besök "nyheter" på www.avdelning34.se

Tack för att Du tar dig tid att hjälpa oss med det här!

Question Title

* 1. Ska vi jobba för att ändra skiftschemat på sommaren?

Question Title

Schema 1  Nuvarande schema

Schema 1  Nuvarande schema

Question Title

Schema 2   12 timmars tor-fre, detta innebär att torsdag och fredag eftermiddagsskiftet försvinner, och fm blir 06-18 och natt 18-06 precis som på helgen. OBS 12 timmars under torsdag och fredag gäller bara under sommarperioden.

Schema 2   12 timmars tor-fre, detta innebär att torsdag och fredag eftermiddagsskiftet försvinner, och fm blir 06-18 och natt 18-06 precis som på helgen. OBS 12 timmars under torsdag och fredag gäller bara under sommarperioden.

Question Title

Schema 3 Samma schema året om. Detta innebär perioder om 2 veckors arbete och 1 veckas ledighet under hela året.

Schema 3 Samma schema året om. Detta innebär perioder om 2 veckors arbete och 1 veckas ledighet under hela året.

Question Title

Schema 4   En kombination av schema nr2 och schema nr3, detta innebär att torsdag och fredag eftermiddagsskiftet försvinner, och fm blir 06-18 och natt 18-06 precis som på helgen OBS! 12 timmars under torsdag och fredag gäller bara under sommarperioden.

Schema 4   En kombination av schema nr2 och schema nr3, detta innebär att torsdag och fredag eftermiddagsskiftet försvinner, och fm blir 06-18 och natt 18-06 precis som på helgen OBS! 12 timmars under torsdag och fredag gäller bara under sommarperioden.

Question Title

* 2. Hur rankar Du de olika skiftalternativen?   1= bäst  4=sämst

Question Title

* 3. Har Du några andra idéer, frågor eller kommentarer kring skiftschema?

Question Title

* 4. Var god fyll i namn och skiftlag. Detta för att säkerställa endast ett svar per medlem.

T