Ansökan till HRFs nätverksträff för personer med CI

Question Title

* 1. Namn:

Question Title

* 2. Medlemsnummer eller personnummer (10-siffrigt):

Question Title

* 3. Adress:

Question Title

* 4. Postadress:

Question Title

* 5. Mobiltelefon:

Question Title

* 6. E-postadress:

Question Title

* 7. Berätta med dina ord: varför vill du vara med på nätverksträffen?

Question Title

* 8. Önskar slinga eller tolk:

Question Title

* 9. Vid behov av tolk ange personnummer (efterfrågas av tolkcentralen):

Question Title

* 10. Jag har kostallergi eller specialkostönskemål:

HRF sparar uppgifterna i detta formulär i syfte att dina behov tillgodoses under arrangemanget. Om du har frågor gällande det kontakta förbundskansliet. Här kan de läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter hrf.se/om-hrf/vara-policies/integritetspolicy/ 

Du får information om bokning av resor och vägbeskrivning så snart du har blivit tilldelad en plats på nätverksträffen.

Om du har frågor, kontakta Sarah Gühne per e-post: sarah.guhne@hrf.se eller telefon: 08-457 55 42.

T