Screen Reader Mode Icon

Dina svar behövs!

Den här utvärderingen är viktig för SVELAV:s arbete med att förbättra kurser och instruktörer.

Svara så ärligt du kan, enkäten tar ungefär fyra minuter.

Tack för hjälpen!

T