Denna enkät är avsedd för att samla in synpunkter efter den pilot för digital scoring som genomförts för juniorserien baseboll säsongen 2020.
Enkäten riktar sig till de scorers/protokollförare som testat att använda programvaran MyBallclub för att scora/protokollföra matcher.
(Det finns en separat enkät som riktar sig till de som varit användare och följt play-by-play under säsongen, via portalen stats.baseboll-softboll.se)

Question Title

* 1. Hur tycker du att det har fungerat att använda MyBallclub för att scora matcher?

Question Title

* 2. Vad ser du för behov av förbättringar i appen/systemet?

Question Title

* 3. Tycker du att vi ska gå vidare att använda MyBallclub för samtliga serier säsongen 2021?

Question Title

* 4. Är det något annat du vill förmedla?

Question Title

* 5. (Frivilligt) Namn & kontaktinfo - för eventuell kontakt kring inlämnade förbättringsförslag

T