Dokumentärfotopriset 2016 - Prisutdelning och seminarium - 15 oktober 2016

Question Title

* 1. Önskar du delta vid utdelningen av Dokumentärfotopriset 2016?

Question Title

* 2. Ange dina uppgifter nedan.

Question Title

* 3. Vill du anmäla fler personer från din organisation? Ange antalet deltagare.

Question Title

* 4. Övriga upplysningar (födoämnesallergier etc)

Information om program och avbokning
Deltagande på seminariet med prisutdelning är kostnadsfritt. Då vi har ett begränsat antal platser i lokalen ber vi dig som får förhinder avanmäla din plats senast den 9 oktober. Programmet pågår mellan 13.00 – 17.00
Frågor och mer information
På vår hemsida finns information om evenemanget, pristagarna mm. Om du har frågor kan du vända dig till info@arbetetsmuseum.se.

T