Har du några växter i din trädgård som sprider sig för mycket?

Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) har tillsammans med trädgårdsorganisationer i Danmark och Norge påbörjat ett projekt för att sprida information om invasiva främmande växter. En del av projektet är att identifiera odlade växter som trädgårdsägare redan i dag ser kan bli ett problem framöver, både i trädgården och i naturen där de kan hota den biologiska mångfalden. Vi behöver därför din hjälp att identifiera de trädgårdsväxter som du upplever sprider sig ohämmat i din trädgård.  Har du fler än en växt som du ser som ett problem, ber vi dig att du fyller i enkäten, en gång för varje växt. Denna enkät går ut till trädgårdsägare och kolonister i hela Skandinavien. Tack för att du vill vara med att hjälpa till!

Question Title

* 1. Vilken växt har du? (Skriv gärna både svenskt och vetenskapligt namn samt sortnamn om du vet vilken det är)

Question Title

* 2. Vilken typ av växt är det?

Question Title

* 3. Hur sprider den sig?

Question Title

* 4. Varifrån kommer växten?

Question Title

* 5. Har du sett växten utanför din trädgård?

Question Title

* 6. Ladda upp en bild av växten.

Endast DOCX, DOC, JPEG, GIF, JPG, PDF, PNG-filtyper.
Välj fil

Question Title

* 7. Om du laddat upp en bild av växten, får vi använda din bild i vårt informationsmaterial?

Question Title

* 8. Vi använder oss av nedanstående formulär för att kartlägga besvärliga växter geografisk. Har vi följdfrågor vill vi gärna komma i kontakt med dig. Om du önskar vara anonym behöver du bara fylla i postnummer och ort.

Vi behandlar dina uppgifter enligt GDPR och kommer enbart kontakta dig i anslutning till denna enkät. Vi sparar personupplysningar bara så länge det behövs inom projektet, men som längst ett år från inlämningsdatum.

Question Title

* 9. Får vi kontakta dig om vi har frågor gällande din observation?

0 av 9 besvarad(e)
 

T