Screen Reader Mode Icon
Inom projektet Fiskeland Gotland arbetar Sportfiskarna i samverkan med lokala aktörer för ett hållbart sportfiske efter havsöring. Vi skulle uppskatta om du ville ägna några minuter till att svara på 10 frågor kopplade till dina erfarenheter av havsöringsfisket på Gotland.

Question Title

* Vad är din anknytning till Gotland? Välj ett av alternativen.

T