Välkommen till Min enkät

Hej och otroligt varmt välkommen till den här enkäten. Jag hoppas att du tar dig tid att svara på frågorna. Det handlar om Turners syndrom och det svenska teckenspråket samt ditt intresse / kunskap kring detta. 

Den tar ungefär 3 minuter att besvara. 

0 av 10 besvarad(e)
 

T