De uppgifter som du lämnar nedan kommer att sparas av LRF Kött för att användas i administrering av Köttbondepanelen. Uppgifter kan också komma att användas för att kontakta dig för erbjudande om medlemskap i LRF om du inte redan är medlem. Uppgifterna sparas inte mer än 3 månader efter att ditt deltagande i Köttbondepanelen avslutats. Du kan i efterhand kontakta oss om du har några frågor.

Question Title

* 1. Ange din e-postadress
Köttbondepanelens frågor kommer att skickas till den e-postadress som du anger här.

Question Title

* 2. Kön

Question Title

* 5. Vilken produktionsinriktning har du i ditt företag?
Du kan välja mer än ett alternativ

Question Title

* 6. Vilket produktionssystem har du i ditt företag?
Du kan välja mer än ett alternativ

T