Feedback på Scouternas verksamhetsplan 2019-2020

Verksamhetsplanen för perioden 2019-2020 bygger på tre strategiområden samt förutsättningar, i enlighet med Scouternas strategi 2015-2025. Verksamhetsplanen visar hur vi 2019-2020 rör oss närmare målen i strategin.
 
I den här enkäten har du möjlighet att ge feedback på utkastet av verksamhetsplanens olika delar. All input kommer att tas med i arbetet för att ta fram den nya versionen som publiceras i handlingarna till Scouternas stämma.

Scouternas verksamhetsplan är uppdelad enligt tre strategiområden samt förutsättningar, A-D. Varje strategiområde har sedan 2-3 huvudmål.
 
Du kommer nu ha möjlighet att kommentera samtliga huvudmål samt övergripande per strategiområde i samma ordning som de är beskrivna i verksamhetsplanen.

T