Samtycke

Du är inbjuden att delta i en enkät online om digitala stödtjänster för anhörigvårdare i Europa . Den tar ungefär 10-15 minuter att genomföra. Den utgör ett delmoment i ett forskningsprojekt som heter ENTWINE Innovation Training Network. ENTWINE är ett 4-årigt Marie Skłodowska-Curie Innovation Training Network som finansieras av Europeiska unions forskningsramprogram – Horisont 2020. Målet för ENTWINEs forskningsgrupp är att undersöka utmaningar inom vård och omsorg och frågor som rör utvecklingen och användningen av innovativa psykologi- och teknologibaserade tjänster. Stödtjänster som kan förbättra stödet till anhöriga genom att öka villigheten och möjligheterna för anhöriga att ge vård, stöd och hjälp till en närstående.
DELTAGANDE Ditt deltagande i detta frågeformulär är frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande i forskningen och besvarandet av frågeformuläret utan någon som helst påföljd. Om du av någon anledning inte vill besvara en viss fråga, så kan du hoppa över den.
FÖRDELAR Ditt deltagande kommer att hjälpa oss att förbättra kunskaperna kring befintliga online stödtjänster för anhöriga med syfte att i framtiden förbättra dem . Du får inga direkta förmåner för ditt deltagande i det här frågeformuläret. Men som ett tecken på vår uppskattning kommer två surf-/läsplattor att delas ut till två deltagare i studien. Slumpmässigt utvalda av en dator.
RISKER Ditt deltagande i besvarandet av frågeformuläret innebär inga förutsebara risker. 
KONFIDENTIALITET Dina svar på frågeformuläret skickas in där data lagras i ett lösenordsskyddat elektroniskt format. Ingen information så som ditt namn eller din IP-adress kommer att samlas eller lagras. Därför förblir dina svar anonyma. Ingen kommer att kunna identifiera eller härleda dina svar till dig. Ingen vet om du har deltagit i frågeformuläret eller inte.
KONTAKT Om du har ytterligare frågor beträffande frågeformuläret, metoderna eller vad ditt deltagande innebär så kan du kontakta forskaren.
e-post: maria.blad@anhoriga.se / a.hassan@inrca.it

 

Question Title

1. Om du vill delta i utlottningen av surf-/läsplatta, skriv din e-postadress nedan:

Question Title

2. ELEKTRONISKT SAMTYCKE: Gör ditt val nedan. Du kan skriva ut en kopia av detta samtyckeformulär för dina register. Om du klickar på knappen "Godkänn och logga in" innebär detta att:
· Du har läst ovanstående information
· Du samtycker och godkänner ditt frivilliga deltagande
· Du är 18 år eller äldre

 
11% of survey complete.

T