Tack för att du vill vara med i YPOS!

För att kunna använda YPOS stödsystem krävs ett du lämnar vissa personuppgifter.
Styrelsen sprider inga kontaktuppgifter till någon. I slutet av ansökan måste du medge att YPOS får spara dina personuppgifter enligt GDPR.

Välkommen i PO-gemenskapen!
Styrelsen i YPOS.

Question Title

* 1. Förnamn

Question Title

* 2. Efternamn

Question Title

* 3. PO-verksamhet

Question Title

* 4. E-postadress

Question Title

* 5. Telefonnummer

Question Title

* 6. Hemadress

Question Title

* 7. Ange typ av medlemskap i YPOS.

Question Title

* 8. Jag medger att YPOS registrerar mina uppgifter.

Question Title

* 9. Medlemsavgiften ska betalas av min arbetsgivare

T