Tack för att du vill vara med i YPOS!

YPOS har stöd från Vision med att sköta medlemsregister och betalning. Som medlem i YPOS är du dock inte på något sätt ihopkopplad med Vision. För att kunna använda Visions stödsystem krävs ett antal personuppgifter.
YPOS registrerar endast namn och e-postadress. Styrelsen använder endast detta för utskick inom YPOS. Styrelsen sprider inga kontaktuppgifter till någon. I slutet av ansökan måste du medge att Vision och YPOS får spara dina personuppgifter enligt GDPR.

Välkommen i PO-gemenskapen!
Styrelsen i YPOS.

Question Title

* 1. Förnamn

Question Title

* 2. Efternamn

Question Title

* 3. Personnummer

Question Title

* 4. PO-verksamhet

Question Title

* 5. E-postadress

Question Title

* 6. Telefonnummer

Question Title

* 7. Hemadress

Question Title

* 8. Jag är medlem i Vision och vill att medlemsavgifter dras från lönen i samband med fackavgiften.

Question Title

* 9. Ange typ av medlemskap i YPOS.

Question Title

* 10. Jag medger att Vision och YPOS registrerar mina uppgifter.

T