Forskningsinstitutet RISE genomför en utvärdering av Fritidsbankens koncept för att se vilka värden som Fritidsbanken bidrar till. Genom att svara på enkäten bidrar du till arbetet. Det tar ungefär 5-7 minuter och du är anonym.

Tack på förhand!

Question Title

* 1. Hur gammal är du?

Question Title

* 2. Är du...

Question Title

* 3. Hur hörde du först talas om Fritidsbanken?

Question Title

* 4. Hur ofta lånar du utrustning från Fritidsbanken?

Question Title

* 5. Vilken Fritidsbank har du lånat av?

Question Title

* 6. Varför har du valt att låna sport- och fritidsprylar från Fritidsbanken?

Question Title

* 7. Visste du på förhand vad du ville låna vid ditt senaste besök på Fritidsbanken?

Question Title

* 8. Lånade du mer utrustning än du hade planerat vid ditt senaste besök på Fritidsbanken?

Question Title

* 9. Hur många timmar använde du aktivt utrustningen vid ditt senaste lån?

Question Title

* 10. Hur tog du dig till Fritidsbanken vid ditt senaste besök?

Question Title

* 11. Hur långt har du till Fritidsbanken?

Question Title

* 12. Är det lätt eller svårt att ta sig till Fritidsbanken?

Question Title

* 13. Brukar du låna till: 
(flera svar är möjliga)

Question Title

* 14. För vilka sammanhang har du lånat utrustning? (Kryssa i alla alternativ som stämmer)

Question Title

* 15. Om inte Fritidsbanken hade funnits, hur hade du gjort för att få tillgång till utrustningen?

Question Title

* 16. Har du eller den du lånat till använt utrustningen för att prova någon ny idrott eller fritidsaktivitet?

0 av 27 besvarad(e)
 

T