Totalt 10 frågor

Question Title

* 1. Har ni nyanlända/ensamkommande elever på er skola?

Question Title

* 2. Inom vilka områden skulle du behöva mer stöd/handledning (undantaget undervisning)?

Question Title

* 3. Har du kännedom om hur livsstilen påverkar inlärningen?

Question Title

* 4. Tror du att personalen på din skola har kännedom om hur livsstilen påverkar inlärningen?

Question Title

* 5. Har din skola tillgång till arbetsmaterial om livsstil för nyanlända/ensamkommande?

Question Title

* 6. Skulle ni vilja ha/behöva ett material om livsstil för nyanlända/ensamkommande?

Question Title

* 7. Vad skulle ni vilja se i ett sådant material?

Question Title

* 8. Skulle ni ha nytta av utbildning för personalen om livsstilens påverkan på både hälsa och inlärning?

Question Title

* 9. Tror du att personalen på era elevers boenden samt elevernas gode män skulle vara hjälpta av information om livsstilens betydelse för hur man mår och hur det går i skolan?

Question Title

* 10. Jag är

T