Vi är fast beslutna att tillhandahålla en positiv arbetsmiljö för våra anställda. Processen med avgångsintervjuer ger oss värdefull information och hjälper oss att bedöma den totala kvaliteten på arbetslivet. Vi uppskattar därför att du ägnar några minuter åt att fylla i det här frågeformuläret.

Dina svar behandlas med största sekretess och inga frågor är obligatoriska.

T