Question Title

* 2. Var är du främst verksam?

Question Title

* 3. Jag svarar som företrädare för:

Question Title

* 4. Har du erfarenhet av att arbeta i EU-projekt?

Question Title

* 5. Vilket eller vilka EU-program har du arbetat i? Flera svar kan anges.

Question Title

* 6. Vilken eller vilka roller har du och din organisation haft i arbetet med EU-projekt? Flera alternativ kan anges.

Question Title

* 7. Vad av följande stämmer på dig idag?

Question Title

* 8. Vilket eller vilka EU-program ansöker du till/arbetar du med? Flera svar kan anges.

Question Title

* 9. Vad önskar du mer kunskap om eller stöd kring gällande EU-ansökningar och EU-projekt? Flera alternativ kan anges.

Question Title

* 10. Vad vill/skulle du vilja uppnå med ett EU-projekt? Flera alternativ kan anges.

Question Title

* 11. Har du idag någon person eller verksamhet att utveckla utbyte eller samarbete med i ett EU-projekt?

Question Title

* 12. Om du vill bli kontaktad för att bli inbjuden till kommande aktiviteter, ange gärna ditt namn och din mejladress.

Question Title

* 13. Har du fler tankar och kommentarer?

T