VÄLKOMMEN - HJÄLP TILL ATT FORMA FRAMTIDENS ARBETSKRAFT INOM IDROTTSSEKTORN

Kära kollega,
 
Tack för att ni tar er tid att slutföra denna viktiga undersökning.
 
Undersökningen är en del av ESSA-sportprojektet som finansieras av Europeiska kommissionen under Erasmus+ och koordineras av the Europeran Observatoire of Sport and Employment (EOSE).

Det är ett initiativ över nationsgränser som omfattar 18 nationella partners och 5 Europeiska nätverk.

Projektets hela titel är European Sector Skills Alliance för Sport and Physical Activity (ESSA-Sport).
 
Målet med projektet är att öka kompetensen inom sektorn. Arbetsgivares syn är nödvändig för att projektet ska bli framgångsrikt. Resultatet kommer användas för att informera om:
  • 28 nationella rapporter och kompetensplaner för idrottssektorn – en för varje medlemsstat I EU
  • den första analysen av arbete och kompetenser inom idrottssektorn som sträcker sig över hela EU
  • Den första EU mötet för kompetens inom idrotten organiseras 2019.
Målet är att redovisa arbetsgivares syn på verkligheten och utmaningar i sektorn. Idrottssektorn växer och ökar i betydelse både socialt och ekonomiskt i det framtida Europa. Målet är även att ge rekommendationer för framtida aktiviteter.
 
VI BEHÖVER ERA SYNPUNKTER.
Genom att slutföra formuläret bidrar du med viktig information från ditt land som kommer att:
  • influera utbildningsorgan för att säkerställa att såväl anställda som ideella inom sektorn har den kompetens som behövs för att lyckas;
  • Hjälpa till att skapa anställnings- och karriärsråd.
Formulären tar inte mer än 25 minuter och era svar behandlas anonymt och konfidentiellt. Data hanteras i enlighet med Europe´s General Data Protection Regulation (GDPR).

Om ni behöver hjälp med att slutföra formuläret, vänligen kontakta er nationella ESSA-Sport koordinator Love Lind (love.lind@arbetsgivaralliansen.se) på Arbetsgivaralliansen, eller Simone Digennaro (s.digennaro@unicas.it) från Universitet i Cassino och Södra Lazio som ansvarar för denna enkät.

För mer information besök projektets officiella webbplats: www.essa-sport.eu

Vänligen,
 
Projektledningen för ESSA-Sport project
 
 This project has been funded with support from the European Commission. This online survey reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

T