Intresseanmälan hösten 2018

Inför hösten planerar vi flera intressanta möten, som förhoppningsvis kan utmynna i mer varaktiga samarbeten mellan länets föreningar. Genom att lära av varandra och lära nytt tillsammans siktar vi på att skapa nya smarta, digitala arbetssätt. Ange nedan vilken/vilka grupper som du är intresserad av att delta i.

Anmälan är inte bindande. Beroende på intresse och behov återkommer vi till hösten med datum, ort och mer information om de träffar som vi tänker genomföra.

Kontaktuppgifter

Question Title

* 1. Kontaktuppgifter

Vilken eller vilka träffar är du intresserad av att delta på? (Ange minst en, högst tre.)

Question Title

* 2. Vilken eller vilka träffar är du intresserad av att delta på? (Ange minst en, högst tre.)

Vi söker efter frivilliga till en länsövergripande referensgrupp som ska leda arbetet med föreningslivets digitalisering i Sörmland i framtiden. Är du intresserad av att ingå i en sådan grupp?

Question Title

* 3. Vi söker efter frivilliga till en länsövergripande referensgrupp som ska leda arbetet med föreningslivets digitalisering i Sörmland i framtiden. Är du intresserad av att ingå i en sådan grupp?

T