Question Title

* 1. Varför valde du att testa dig?

Question Title

* 2. Var köpte du SwimCount-testet?

Question Title

* 3.  Varför valde du att använda SwimCount i stället för andra test?

Question Title

* 4. På en skala från 1 till 5, hur enkelt var det att använda testet?

Question Title

* 5.  På en skala från 1 till 5, hur enkelt var det att läsa resultatet?

Question Title

* 6.  Kommer du att ta ytterligare ett test för att bekräfta resultatet?

Question Title

* 7.  Skulle du rekommendera den här produkten för andra?

Question Title

* 8. Varför?

Question Title

* 9. Land

Question Title

* 10. Ålder

T