Question Title

* 1. På FSOM, vill du kunna boka inkvartering och/eller mat på förhand via arrangören?

Question Title

* 2. Ge ett betyg hur du tycker att årets FSOM-arrangemang förlöpte i allmänhet.

1 (Mycket dåligt) 10 (Mycket bra)
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 3. Ge ett betyg för sprintbanorna.

1 (Mycket dåligt) 10 (Mycket bra)
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 4. Ge ett betyg för långdistansbanorna.

1 (Mycket dåligt) 10 (Mycket bra)
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 5. Ge ett betyg för stafettbanorna.

1 (Mycket dåligt) 10 (Mycket bra)
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 6. - Vilka discipliner skulle du eventuellt vilja ha med eller ersätta med något annat? (discipliner i 2018: sprint, långdistans, medeldistans-stafett)

Question Title

* 7. -Borde arrangören ha möjlighet att välja 1:7500 kartor för H/D45 och äldre (och 12 och yngre?)?

Question Title

* 8. -Är stafettklasserna bra som de är eller skulle du vilja se annorlunda klasser? Hurdana?

Question Title

* 9. - Skulle du delta i FSOM i cykelorientering eller precisionsorientering om de arrangerades?

Question Title

* 10. Har du andra kommentarer om FSOM 2018 eller FSOM allmänt? Hur bör FSOM utvecklas för att du även i framtiden skall vara med?

T