Enkät om medlemskap

I syfte att förbättra vår klubb och få reda på vad medlemmarna tycker genomför vi nu en enkät. För att lyckas med detta arbete behöver vi din hjälp!

Vi uppmanar våra medlemmar att fylla i enkäten nedan och på så vis ge oss feedback på hur vår klubb  uppfattas. Vi är dessutom angelägna om att få höra dina idéer och förslag till förbättringar!

Dina synpunkter kan inte bara hjälpa oss att behålla våra nuvarande medlemmar utan kan också ge oss möjlighet att värva nya medlemmar. Uppgifter från den här undersökningen kommer att ligga till grund för rekommendationer om förändringar inom klubben.

Dina synpunkter är viktiga och värdefulla för oss. Stort tack för att du tar dig tid att delta i vår undersökning.

T