Question Title

* 1. Dina kontaktuppgifter

Question Title

* 2. Beskriv din verksamhet. Vad vill du göra, hur vill du göra det och varför vill du göra det?

Question Title

* 3. Vad upplever du att du saknar för att starta upp eller komma vidare med din verksamhet?

Question Title

* 4. Vi blickar framåt. Var vill du vara med din verksamhet om tre år?

Question Title

* 5. Lyft fram ett par meriterande aktiviteter i din verksamhet. Exempel kan vara tillgång till lokal/studio/verkstad/ateljé, genomförda utställningar/föreställningar/visningar, meriterande uppdrag/samarbeten, stipendier,  etc

Question Title

* 6. Drivs din verksamhet som ett företag i dag?

Question Title

* 7. Ange din verksamhets kanaler, såsom hemsida, sociala kanaler, etc.

Question Title

* 8. Vilka förväntningar har du på kulturinkubatorn?

Question Title

* 9. Bifoga portfolio och bilder som stärker din ansökan. Du kan som mest bifoga en fil per fråga och max fem filer. Fil 1 av 5.

Endast PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF-filtyper.
Välj fil

Question Title

* 10. Fil 2 av 5.

Endast PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF-filtyper.
Välj fil

Question Title

* 11. Fil 3 av 5.

Endast PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF-filtyper.
Välj fil

Question Title

* 12. Fil 4 av 5.

Endast PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF-filtyper.
Välj fil

Question Title

* 13. Fil 5 av 5.

Endast PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF-filtyper.
Välj fil

Question Title

* 14. Något mer som vi glömt fråga om som du känner är viktigt för din ansökan?

Skicka din ansökan genom att klicka på knappen nedan: "Skicka ansökan". När du skickar ansökan samtycker du med att kulturinkubatorn tar del av informationen i din ansökan och bekräftar att de uppgifter du lämnat stämmer. Du kommer få en manuell bekräftelse på att din ansökan har kommit till oss inom ett par dagar. Ta hand om dig!

T