Question Title

* 1. Namn

Question Title

* 2. Vad är sant angående tillverkaransvar?

Question Title

* 3. Vem är tillverkare enligt MDD?

Question Title

* 4. Vad är sant angående validering av en medicinteknisk produkt?

Question Title

* 5. För vilka klass/klasser måste det göras en klinisk prövning

Question Title

* 6. Vilka EG-direktiv är tvingande för Sverige?

Question Title

* 7. Vilka MDD-produktklasser är inte föremål för formella krav på kvalitetssystem i tillverkningen?

Question Title

* 8. Vad är sant angående de verifieringsmetoder som beskrivs i LVFS 2003:11?

Question Title

* 9. Vilken produktklass bör en EKG-monitor hamna i?

Question Title

* 10. Vad menas med ”avsedd användning” i LVFS 2003:11?

Question Title

* 11. Vem definierar ”avsedd användning”

Question Title

* 12. Vad gäller för en harmoniserad standard?

Question Title

* 13. Vad är rätt angående lämplighetsbegreppet?

Question Title

* 14. Vad är en risk?

Question Title

* 15. När måste man göra en riskanalys enl MDD?

Question Title

* 16. Det här har vi kanske inte talat om men: vilket ansvar har en sjuksköterska för medicinteknisk utrustning enligt SOSFS 2011:1?

Question Title

* 17. När blir en uppkoppling att betrakta som en modulsammansatt produkt enligt LVFS 2003:11 pkt 8?

Question Title

* 18. Vad kan räknas som egentillverkning?

Question Title

* 19. Vad skall verksamhetschef tillse enligt SOSFS 2011:1?

Question Title

* 20. Vad ska en konstruktör förutsätta om apparatens användning?

Question Title

* 21. Vad skall vårdgivaren kontrollera vid en ankomstkontroll enl SFS 1993:584?

Question Title

* 22. Varför är det lämpligt att göra riskanalys enligt ISO 14971?

Question Title

* 23. När måste man göra en riskanalys enl MDD?

T