Två stora sociala utmaningar Sverige brottas med är att minska den ökande ohälsan samt att integrera nyanlända.
 
Psykologiskt välbefinnande
Människan är ett flockdjur och hjärnforskningen konstaterar att en av de allvarligaste orosmomenten som skapar psykosocial ohälsa och stress är att inte känna sig välkommen i en grupp.

Integration
Även integrationen är beroende av att nyanlända känner sig välkomna i gemenskapen.

Är du en del av lösningen eller en del av problemet?
 
Här kommer ett antal påståenden och situationer som kan påverka människor. Välj det eller de svar som bäst stämmer på dig. När du gjort testen får du se dina poäng. Testen är anonym och syftet är att väcka en tanke om hur vi kanske påverkar andra människor utan att vara medvetna om det.

Question Title

* 1. Du står på ett mingel och har en intressant diskussion med en annan person. En okänd person närmar sig. Vad gör du?

Question Title

* 2. En vän/kollega, A är arg på en annan vän/kollega B. A beklagar sig till dig vid ett tillfälle då ni är på samma ställe (tex vid kaffemaskinen eller på en fest) och B närmar sig.

Question Title

* 3. Det är lunchdags.

Question Title

* 4. En sak irriterar dig. Det kan vara en orättvisa, en moralisk tveksamhet, att du känner dig överkörd eller liknande. Det har speceillt med en person, tex din chef att göra. Saken kommer upp under ett möte där flera personer deltar och det får din "bägare att rinna över". Vad gör du? 

Du kan välja flera alternativ.

Question Title

* 5. Du har middag/fest hemma, vem kan du tänka dig att bjuda?

Du kan välja flera alternativ.

Question Title

* 6. En person du ibland träffar tillsammans med andra har ständigt motsatt åsikt mot dig och säger emot allt du säger. Du tycker att personen är allmänt jobbig.

Question Title

* 7. Du har en barndomskompis men du känner att ni har vuxit ifrån varandra.

Question Title

* 8. En kompis sedan många år börjar bli otrevlig och beter sig annorlunda. Ni blir osams. Hen hör inte av sig varken till dig eller till andra gemensamma vänner.

Question Title

* 9. Vad skulle du kunna göra mer av redan idag för att bidra till minskad psykosocial stress eller bidra till ökad integration?

Question Title

* 10. Ge gärna exempel på situationer då du själv känt dig otrygg pga andra människors beteende.

När du klickar på Klar kommer du att se vilka poäng du fått. Där du inte fått maxpoäng finns det potential för dig att ytterligare bidra till lösningen, för du vill väl vara en del av lösningen?

T