Om dig och din förening

Denna enkät är ett stöd för att samla in synpunkter på "Växa och behålla – Förbundsutvecklingsstrategi för Svensk Fäktning 2020-28". Växa och behålla är ett strategiskt fokusområde för Svensk Fäktning i den strategi som antogs av årsmötet 2018.

Remissmaterialet hittar du här: Länk till remissutlysning

Vill du skriva mer och ge mer omfattande synpunkter på "Växa och behålla"? Det går utmärkt att skicka ett eget remissvar i fri utformning till info@fencing.se. Skriv "Remissvar Växa och behålla" i ämnesraden.

Vi börjar med lite frågor om dig och din förening.

Question Title

* 1. Vad heter du?

Question Title

* 2. Kön

Question Title

* 3. Vilken förening tillhör du?

Question Title

* 4. Eventuell funktion (styrelseledamot i förening, styrelseledamot i SDF, aktiv, förälder, tränare, ledamot i SvFF kommitté etc)

Question Title

* 5. Din e-postadress (frivilligt)

Question Title

* 6. Representerar dina svar din förenings åsikt eller är de dina personliga svar?

T