En enkät från LEVA gällande smak och lukt av det kommunala dricksvattnet i Lysekils kommun.

För att bli ännu bättre på att förstå egenskaperna för det dricksvatten vi levererar behöver LEVA din hjälp. Din information är av största vikt för att vi ska kunna prioritera rätt och fokusera våra resurser. Vi är mycket tacksamma för att du tar dig tid att berätta för oss vad du tycker att ditt vatten luktar och smakar.

Vi behandlar dina personuppgifter enligt GDPR.
Se vår policy här!

Question Title

* 1. Adress för lukt- och smakställe

Question Title

* 2. Får vi kontakta dig med fler frågor om det kommunala dricksvattnet.

Question Title

* 3. Hur tycker du att dricksvattnet i Lysekils kommun smakar?

Question Title

* 4. Om du skulle beskriva med ord vad dricksvattnet smakar, hur skulle du då beskriva det? Tänk att du är på en vinprovning.

Question Title

* 5. Hur upplever du att vattnet i Lysekils kommun luktar?

Question Title

* 6. Om du skulle beskriva med ord vad dricksvattnet luktar, hur skulle du då beskriva det? Tänk att du är på en vinprovning. Se lukthjul för info

T