* 1. Vi söker till..

* 2. Hur har ni fått information om att det finns musikklasser/dansklasser på Fryxellska skolan?

* 3. Hur har ni fått information om hur antagningstesterna går till?

* 4. Varför har ni valt att söka till musikklass/dansklass?

* 5. Vad har ni för förväntningar på ert barns eventuella tid i musikklass/dansklass?

* 6. Övriga synpunkter

T