Question Title

* 1. Är ni nöjda med arbetet vi utfört hos er? (Lämnade vi er fastighet ren efter sotningen och var det bra drag i eldstaden efter sotningen?)

Question Title

* 2. Är ni nöjd med bemötandet ni fått från oss?
(Bemötande via telefon, mail eller i person?)

Question Title

* 3. Fick ni er avisering om sotning i god tid?
(Aviseringen ska man ha senast 1 vecka innan den planerade tiden?)

Question Title

* 4. Finns det andra uppdrag ni önskar att vi ska hjälpa er med?

T