Hur stor vikt har branschkunskapen när man ska välja bland företag som vårt?

Question Title

* 1. Hur stor vikt har branschkunskapen när man ska välja bland företag som vårt?

Hur viktigt är antalet år i branschen när man ska välja bland företag som vårt?

Question Title

* 2. Hur viktigt är antalet år i branschen när man ska välja bland företag som vårt?

Hur viktigt är det för företag som vårt att kunna erbjuda konsulttjänster?

Question Title

* 3. Hur viktigt är det för företag som vårt att kunna erbjuda konsulttjänster?

Hur stor betydelse har den tillhandahållna tekniken och verktygen när man ska välja bland företag som vårt?

Question Title

* 4. Hur stor betydelse har den tillhandahållna tekniken och verktygen när man ska välja bland företag som vårt?

Hur viktigt är det med personliga referenser när man ska välja bland företag som vårt?

Question Title

* 5. Hur viktigt är det med personliga referenser när man ska välja bland företag som vårt?

Hur stor betydelse har kostnaden när man ska välja bland företag som vårt?

Question Title

* 6. Hur stor betydelse har kostnaden när man ska välja bland företag som vårt?

Var god gör en övergripande bedömning av kvaliteten på våra varor och tjänster.

Question Title

* 7. Var god gör en övergripande bedömning av kvaliteten på våra varor och tjänster.

Värdera hur väl vi förstår dina affärsbehov.

Question Title

* 8. Värdera hur väl vi förstår dina affärsbehov.

Hur tydlig var vår kommunikation med dig?

Question Title

* 9. Hur tydlig var vår kommunikation med dig?

I hur stor utsträckning höll vi dig informerad om hur arbetet fortskred?

Question Title

* 10. I hur stor utsträckning höll vi dig informerad om hur arbetet fortskred?

Hur bra var vi på att hålla tidplanerna?

Question Title

* 11. Hur bra var vi på att hålla tidplanerna?

Värdera hur stort värde våra produkter och tjänster ger i förhållande till kostnaden?

Question Title

* 12. Värdera hur stort värde våra produkter och tjänster ger i förhållande till kostnaden?

Hur snabba var vi att reagera på problem som uppstod?

Question Title

* 13. Hur snabba var vi att reagera på problem som uppstod?

Hur kunnig/välunderrättad var din företagsrepresentant?

Question Title

* 14. Hur kunnig/välunderrättad var din företagsrepresentant?

Är vår prestationsförmåga bättre än tidigare, sämre än tidigare, ungefär densamma som tidigare eller har du aldrig gjort affärer med oss förrän nu?

Question Title

* 15. Är vår prestationsförmåga bättre än tidigare, sämre än tidigare, ungefär densamma som tidigare eller har du aldrig gjort affärer med oss förrän nu?

När du ringer till oss, hur länge får du då normalt vänta i telefonkö?

Question Title

* 16. När du ringer till oss, hur länge får du då normalt vänta i telefonkö?

Hur snabbt skickas fakturor?

Question Title

* 17. Hur snabbt skickas fakturor?

Hur troligt är det att du kommer att göra affärer med oss i framtiden?

Question Title

* 18. Hur troligt är det att du kommer att göra affärer med oss i framtiden?

Hur benägen är du att rekommendera oss för andra personer?

Question Title

* 19. Hur benägen är du att rekommendera oss för andra personer?

Hur länge har du varit kund hos oss?

Question Title

* 20. Hur länge har du varit kund hos oss?

Hur många anställda har ditt företag?

Question Title

* 21. Hur många anställda har ditt företag?

Hur fick du först höra talas om vårt företag?

Question Title

* 22. Hur fick du först höra talas om vårt företag?

T