Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Hur hög var kursledarens kompetens?

Question Title

* 2. Hur tydliga var målen för kursen?

Question Title

* 3. Hur välorganiserad var kursen?

Question Title

* 4. Hur insatt var kursledaren i kursmaterialet?

Question Title

* 5. Hur tydlig var kursledaren i sina förklaringar?

Question Title

* 6. Hur bekväm var inlärningstakten för kursen?

Question Title

* 7. Hur stor tonvikt lade kursledaren på kritiskt tänkande?

Question Title

* 8. Hur skicklig var kursledaren på att ställa de olika kursmomenten i relation till varandra?

Question Title

* 9. Hur angelägen var kursledaren om att eleverna skulle lära sig det som avhandlades på kursen?

Question Title

* 10. Hur väl lyckades kursledaren motivera eleverna att lära sig det som avhandlades på kursen?

Question Title

* 11. Hur tillgänglig var kursledaren utanför själva kursen?

Question Title

* 12. Hur meningsfullt var kursinnehållet?

Question Title

* 13. Hur tydliga var bedömningskriterierna för kursen?

Question Title

* 14. Hur rättvist var betygssystemet för kursen?

0 av 14 besvarad(e)
 

T