Vi vill lyfta fram lönsamma affärscase med hållbar inriktning i Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik.
Det pratas en hel del om konkurrensfördelar, innovativ affärsutveckling och hållbarhet. På det temat genomfördes under 2017 och  2018 ett antal utvecklingsseminarier i Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik. Utgångspunkten är att affärsrådgivarens ”företag” både ökar lönsamheten och bidrar till en hållbar samhällsutveckling med sina produkter eller tjänster, t.ex. via CSR, cirkulär ekonomi, miljörelevans.
Nya (affärs-)kunskaper och erfarenhetsutbytet innebar att deltagarna ville fortsätta med nätverksträffar.

Därför bjuder vi in er till nätverksträffen CEBANS den 13:e mars kl. 13:00-15:30 hos IKEA Umeå, där vi välkomnas av varuhuschefen Mari Gustafsson och inredningschefen Sara Edenius.

Syftet med dagen är att:
-    Kort introduktion till hållbar affärsutveckling och cirkulär ekonomi
-    Få en inblick i hur IKEA arbeta med olika innovationer inom området textil, inredning, möbler
-    Dela erfarenheter om framgångsfaktorer av strategiskt hållbarhetsarbete i SME
-    Förmedla nya kunskaper, och diskutera just era affärscase med fokus utmaningar och potential
-    Ha en dialog kring nätverksfinansiering samt framtida gemensamma projektansökningar

Program

- 12:00-13:00 Gemensam lunch (till självkostnadspris) hos IKEA Umeå
- 13:00-15:30 Nätverksträff CEBANS med fokus på tema textilier, inredning och möbler (avgiftsfritt)
Nyheter kring cirkulär ekonomi i Sverige och internationellt, bl.a. OECD studien som Umeå kommun deltar i, samt affärscase och cirkulära projekt som belyser innovationer inom temaområdet som sammanställs inom ramen för "Circular HUB" som drivs av Borås Science Park och IDC West Sweden.

Anmäl dig nedan. Sista anmälningsdag är den 10:e mars.

Vi ser fram emot att träffa dig!
 
Med vänliga hälsingar,
Michael Jalmby, Esam
Laura Vidje, Esam

Question Title

* 1. Namn:

Question Title

* 2. Företag / Organisation

Question Title

* 3. Jobbtitel:

Question Title

* 4. Mailadress:

Question Title

* 5. Specialkost?

T