Den här enkäten samlar information om utvecklingsprocesser av digitala spel och vänder sig till företag i den svenska spelbranschen.
Syftet med enkäten är att från ett företagsekonomiskt perspektiv bidra med kunskap om svensk spelutveckling och spelföretag.
Enkäten består av tre delar:

  • Del.1 Företaget och dess marknader - berör generell information om företaget och de marknader där företaget är verksamt.
  • Del.2 Utvecklingsprocess och externa samarbeten - behandlar utvecklingsprocesser av dataspel samt samarbeten med parter utanför företaget.
  • Del.3 Centrala relationer och nätverk - behandlar centrala affärsrelationer och externa parter, viktiga för företagets utvecklingsprocesser.

Publicerade och offentliggjorda resultat kommer inte att kunna härledas till specifika personer, spel eller företag.


Tack för din medverkan!
Page1 / 9
 
11% of survey complete.

T