Du träffar som läkare på en vårdcentral, en 66-årig kvinna, pensionerad sjuksköterska, som för ett halvår sedan fick stroke i form av cerebral infarkt i vänster capsula interna. Hon har sedan dess en högersidig hemipares med viss volontär motorik i nedre extremiteten så hon kan stå korta stunder med stöd och hjälpa till vid förflyttningar. Ännu ingen viljemässig motorik i övre extremitet. En del afasi men det går att förstå henne och hon verkar ta till sig det mesta. Hon bor nu hemma efter en kortare vistelse på strokeenheten och har hjälp i sin vardag av hemtjänst och make.

Question Title

Den fysioterapeut hon träffar en gång i veckan har påpekat att tonus har ökat på sistone i höger arm och ben och försvårar nu omvårdnad och träning. Vad gör du?

T